( Meteo | Gozzano
STAZIONE METEO GOZZANO
_6.png
_1.png

... e se poi al temp al sarà mia cum ghè scric chi, alora ricurdev che:


Al temp lè cumè al cù,
al fa cul che ga voia lù

REPORT DELLA SETTIMANA

_2.png

STATISTICHE

MESE
_3.png
ANNO
_4.png
_5.png

LE FOTO

OR_1.jpg
VE_1.jpg
OR_2.jpg

IL METEO PROVERBIO

Utobar gilà, tuc gl’inset a fa scapà

Utobar lè bel, ma sta prunt cum l’umbrel

Un dì d’Utobar che fabel, travasa al vin dal mastel