( Meteo | Gozzano
STAZIONE METEO GOZZANO
_6.png
_1.png

... e se poi al temp al sarà mia cum ghè scric chi, alora ricurdev che:


Al temp lè cumè al cù,
al fa cul che ga voia lù

REPORT DELLA SETTIMANA

_2.png

STATISTICHE

MESE
_3.png
ANNO
_4.png
_5.png

LE FOTO

OR_1.jpg
VE_1.jpg
OR_2.jpg

IL METEO PROVERBIO

Nuembar davanti ta scauda e da dre ta cunsuma

L’istà da San Martin (11/11) la dura tre dì e un tuchin

Nuembar gilà, saluda cul che tè samnà